Werkwijze

De kracht van HartRaad ligt in de kleinschaligheid. We werken met 5 – 8 cliënten per dagdeel wat betekent dat er veel tijd en ruimte is voor individuele aandacht.

We beginnen de dag gezamenlijk bij de bedrijfslocatie van HartRaad met koffie en gaan dan naar de werkplek die op locatie is. Het vervoer van en naar de werklocatie  wordt geregeld door HartRaad. We hebben momenteel drie werklocaties waar wij met cliënten heen gaan:  

  • Baltus Bloembollen in Vaassen Dit is een bedrijf die gevarieerde werkzaamheden aanbiedt, van bloembollen inpakken, tot de buiten ruimte opruimen.
     
  • Staatsbosbeheer. Op een locatie van Staatsbosbeheer mogen wij eenvoudige boswerkzaamheden verrichten, dit kan variëren van het toppen van struiken, opruimwerkzaamheden en wat er zoal nodig is in bepaalde periodes van het jaar.
     
  • Tuinonderhoud bij non-profit organisaties. Dit omvat eenvoudig tuinonderhoud als schoffelen en snoeien.

HartRaadWe zijn in gesprek met andere bedrijven waaronder een supermarkt om ons aanbod uit te breiden.

De begeleiding van de cliënten ligt bij HartRaad. Het voordeel hiervan is dat de cliënt niet steeds met andere begeleiders te maken krijgt, maar één aanspreekpunt heeft wat veel duidelijkheid biedt.

Een andere meerwaarde voor de cliënt die bij HartRaad komt, is dat er continu begeleiding aanwezig is. Wanneer nodig kan er adequaat gereageerd worden en hulp geboden worden om de cliënt gemotiveerd te houden voor de werkzaamheden.

Bij de uitvoer van de werkzaamheden gaat het in eerste instantie niet om de productiviteit. Het gaat juist om het opbouwen van structuur en om weer te leren hoe het is om op een werkplek aanwezig te zijn met alle prikkels wat dat met zich meebrengt. Ook zal er aandacht geschonken worden aan aspecten als  je eigen presentatie, hoe ga je om met collega’s, en hoe ga je om met regels. Dus naast de arbeidsaspecten wordt er bij HartRaad ook aan de persoonlijke ontwikkeling gewerkt. Door juist samen te kijken naar de mogelijkheden zal persoonlijke groei kunnen plaatsvinden.

Pas in een later stadium zal meer nadruk gelegd worden op de productiviteit, als dit haalbaar is. Om er uiteindelijk  voor te zorgen  dat de cliënt klaar is voor re-integratie op de arbeidsmarkt.

De cliënt kan zich aanmelden voor minimaal 2 dagdelen per week en daarbij een voorkeur aangeven voor een bedrijfstak. We werken per dagdeel. Tijdens de lunch gaan we terug naar de bedrijfslocatie van HartRaad om te eten. Wanneer dit niet haalbaar is door de reistijd zal er op locatie gegeten worden.

Aan het eind van de middag eindigen we de dag met koffie of thee bij de bedrijfslocatie van HartRaad zodat er nog even nagepraat kan worden.

Wanneer we naar welk bedrijf gaan, staat  in een rooster. Dit kan tussentijds aangepast worden wanneer dat nodig is.