Voor wie

Voor mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en het nodig hebben om in een veilige, beschermde omgeving de stap naar terugkeer in de (werkende) maatschappij te maken.

Voor wie kan HartRaad het verschil maken:

  • Mensen die in een isolement zitten
  • Mensen die  sociaal-emotioneel in de knel zitten
  • Mensen die hun weg in Nederland nog moeten vinden
  • Na een langdurige  burn–out
  • Wanneer het dag – nachtritme verstoord is
  • Bij extreme onzekerheid

Na de aanmelding volgt een intake gesprek. In dit gesprek wordt de hulpvraag besproken, maar ook welk doel men hoopt te bereiken en wat daarvoor nodig is.

Naar aanleiding van dit intake gesprek wordt een traject plan opgesteld. Hierin worden een tijdsplanning met daaraan gekoppelde doelen afgesproken.

In het trajectplan komen afspraken  te staan waar zowel de cliënt als HartRaad zich aan dienen te houden. Deze afspraken zijn de basis om de gestelde doelen te kunnen realiseren.

Het streven van HartRaad is om tussen 6 tot 12 maanden de cliënt te kunnen overdragen voor verdere re-integratie. Op dat moment is de cliënt zover dat hij/zij zonder intensieve begeleiding kan functioneren binnen een  bedrijf.